HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỦA HIỆP HỘI CÁC TỔ CHỨC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CHÂU Á (ACRAA)

Acraa Annual Meeting 2022

 

Vừa qua, Ban Lãnh đạo Saigon Ratings đã tham dự hội nghị thường niên của Hiệp hội các tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Châu Á (ACRAA) ngày 01 tháng 12 năm 2022, được tổ chức tại Thủ đô Manila (Philippines). Saigon Ratings vinh dự là thành viên thứ 28 và Việt Nam trở thành quốc gia thứ 15 có thành viên tham gia Hiệp hội các tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Châu Á (ACRAA). Dự kiến kế hoạch trong tháng 8 năm 2023, sẽ diễn ra sự kiện kết nối giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và thảo luận chương trình hợp tác giữa Hiệp hội các tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Châu Á (ACRAA) và Hiệp hội các tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Châu Âu.