Giới thiệu về Saigon Ratings

SAIGON RATINGS (SGR)

Chúng tôi vô cùng tự hào và vinh dự Saigon Ratings (SGR), là tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập (Credit Rating Agency – CRA), đã đi đầu tiên phong trong thị trường tài chính và được Bộ Tài chính cấp Giấy phép hoạt động đầu tiên; và đồng thời là tổ chức CRA nội địa đầu tiên, đã thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm ở thị trường Việt Nam.

Saigon Ratings với Sứ mệnh và Tầm nhìn, định hướng phát triển trở thành tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập thương hiệu quốc gia và dẫn đầu thị trường Việt Nam. Chúng tôi cam kết đồng hành với các Nhà phát hành và cộng đồng các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế phấn đấu từng bước tạo lập, hình thành và mở rộng văn hoá Xếp hạng tín nhiệm ở thị trường tài chính quốc gia.

Saigon Ratings hướng tới mục tiêu góp phần thúc đẩy tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của thị trường, bằng việc xoá bỏ các rào cản bất đối xứng thông tin đầu tư; từ đó có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội khơi thông nguồn vốn đầu tư và cung cấp thông tin tham khảo có tính độc lập, khách quan và đáng tin cậy cho các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trên thị trường quốc gia.

Triết lý phát triển Saigon Ratings, là trở thành tổ chức học hỏi tiến bộ không ngừng, tạo lập môi trường làm việc, nền văn hoá tổ chức đặc thù và hệ thống chính sách nhân sự thu hút, lưu giữ nhân tài. Tất cả thành viên trong tổ chức, cam kết cùng nhau hợp tác làm việc hiệu quả, đồng hành gắn bó lâu dài nhằm xây dựng phát triển tổ chức bền vững; chúng ta chia sẻ các khó khăn, thách thức và chia sẻ thành công.

Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM cấp Giấy đăng ký kinh doanh ngày 30 tháng 7 năm 2015. Mã số doanh nghiệp 0313375448.

Và sau quá trình thẩm định hồ sơ từ 2015 đến tháng 6 năm 2017 của 07 Bộ, Ngành: Tài chính, Công An, Tư pháp, Kế hoạch & Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Uỷ ban Chứng khoán nhà nước và Uỷ ban Nhân dân Tp. HCM, tháng 7 năm 2015 Bộ Tài chính cấp Giấy Chứng nhận số 01/GCN-DVXHTM đủ điều kiện kinh doanh cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm.

Tổ chức Saigon Ratings bắt đầu vận hành và cung cấp dịch vụ cho thị trường Việt Nam từ năm 2017. Saigon Ratings chuyên cung cấp sản phẩm Xếp hạng tín nhiệm và dịch vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và công cụ nợ trên thị trường phù hợp với thông lệ và chuẩn mực của các định chế Xếp hạng tín nhiệm trên thế giới cũng như tuân thủ tuyệt đối Pháp luật Việt Nam.

Cơ cấu vốn

HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

✓ Con người là tài sản lớn nhất – Tổ chức luôn đề cao giá trị và tôn vinh các cá nhân xuất sắc.
✓ Kiến tạo môi trường làm việc hấp dẫn và nền văn hoá thu hút nhân tài.
✓ Trở thành tổ chức luôn luôn học hỏi, cầu thị tiến bộ, chuyên nghiệp, sáng tạo và tiến bộ không ngừng.
✓ Phát huy tinh thần trách nhiệm, tôn chỉ hoạt động vì lợi ích cộng đồng xã hội và cống hiến phụng sự quốc gia.
✓ Chuẩn mực chất lượng dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm quốc tế.

TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN

Saigon Ratings đặt lợi ích của khách hàng, đối tác, cộng đồng nhà đầu tư và trách nhiệm phát triển nền kinh tế quốc gia là mục tiêu phát triển.

NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN

 1. Quản trị Tổ chức hiện đại.
 2. Nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao.
 3. Hệ thống Quy trình Nghiệp vụ phù hợp với chuẩn mực chuyên môn của các định chế Xếp hạng tín nhiệm quốc tế (Big Three CRAs).
 4. Hệ thống Kiểm soát nội bộ chặt chẽ, hiệu quả.
 5. Nền tảng Văn hóa Tổ chức thu hút nhân tài.

TẠI SAO CHÚNG TÔI KHÁC BIỆT?

 1. Thực hiện chiến lược đào tạo nghiệp vụ Xếp hạng tín nhiệm quốc tế dài hạn cho đội ngũ chuyên môn.
 2. Năng lực chuyên môn, khả năng và kinh nghiệm thực hiện Xếp hạng tín nhiệm.
 3. Thành viên chính thức của Hiệp hội các tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Châu Á (ACRAA).
 4. Cung cấp dịch vụ phù hợp với thông lệ và chuẩn mực chất lượng chuyên môn của các CRA thế giới.
 5. Nguồn lực dữ liệu thông tin chất lượng cao.
 6. Chính sách phí dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm minh bạch.

SAIGON RATINGS PROFILE

Thông tin dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm Tổ chức phát hành và/hoặc Công cụ nợ

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT