BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

1. Báo cáo Đánh giá tín nhiệm

 • Báo cáo Đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp hoặc tổ chức phát hành là một báo cáo bảo mật thông tin và không phải là sản phẩm Xếp hạng tín nhiệm.
 • Báo cáo Đánh giá tín nhiệm là một phân tích mang tính thời điểm, dựa trên quan điểm của Saigon Ratings về điểm mạnh và điểm yếu liên quan của một tổ chức phát hành, nghĩa vụ nợ, một cấu trúc tài chính được đề xuất. Báo cáo có thể bao gồm một số phần tương tự như một báo cáo xếp hạng tín nhiệm chính thức, hoặc phân tích một số yếu tố quan trọng thường được xem xét trong quá trình Xếp hạng tín nhiệm.
 • Báo cáo đánh giá tín nhiệm thường được thực hiện tại từng thời điểm xác định cụ thể và không duy trì giám sát liên tục hoặc thực hiện việc cập nhật định kỳ.
 • Các doanh nghiệp được xem xét và phân tích dựa trên các thoả thuận trước về đề cương báo cáo và quy trình thực hiện, cũng như việc kết quả cuối cùng có đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp hay không.
 • Báo cáo có thể hỗ trợ cho các nhà quản lý doanh nghiệp xác định rõ những vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển. Một số doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), có thể lo ngại về việc dành nhiều thời gian, chi phí liên quan đến việc xếp hạng tín nhiệm hoặc kỳ vọng vào khả năng đạt được kết quả xếp hạng mong muốn. Trường hợp mức đánh giá tín nhiệm của doanh nghiệp là “có thể chấp nhận được” thì có thể thực hiện bước tiếp theo là Xếp hạng tín nhiệm. Mục đích của Báo cáo Đánh giá tín nhiệm là Saigon Ratings cung cấp thông tin tham khảo tin cậy và hữu ích cho doanh nghiệp, nhằm giúp doanh nghiệp có thể kiểm tra một phần tín nhiệm của mình mà không cần phải cam kết thực hiện phân tích xếp hạng đầy đủ các nguồn lực của tổ chức.

2. Báo cáo Đánh giá ảnh hưởng tín nhiệm

 • Báo cáo Đánh giá Ảnh hưởng tín nhiệm không phải là dịch vụ tư vấn.
 • Báo cáo Đánh giá Ảnh hưởng tín nhiệm là một công cụ phân tích cho các tổ chức phát hành đã được Xếp hạng tín nhiệm hoặc chưa được Xếp hạng đang trong quá trình xem xét các phương án sáng kiến về chiến lược phát triển kinh doanh hoặc thay đổi cấu trúc tài chính mà có thể ảnh hưởng đến mức độ tín nhiệm của tổ chức đó.
 • Theo yêu cầu của chủ thể đã được xếp hạng hoặc chưa được xếp hạng, Saigon Ratings sẽ đưa ý kiến phản hồi về mức xếp hạng tiềm năng với các trường hợp giả định được trình bày bởi tổ chức đó.
 • Báo cáo Đánh giá Ảnh hưởng tín nhiệm là báo cáo được bảo mật thông tin và thường được các doanh nghiệp sử dụng vào mục đích tham khảo cho các hoạt động tái cơ cấu, sát nhập và mua lại, thoái vốn đầu tư hoặc thay đổi về cơ cấu vốn và nợ, để có thể đưa ra quyết định phát triển kinh doanh phù hợp.

3. Báo cáo Đánh giá tín nhiệm đối tác

 • Báo cáo Đánh giá tín nhiệm đối tác là một công cụ hữu ích cho việc tham khảo thông tin đánh giá rủi ro đối tác. Báo cáo không phải là dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp hoặc tổ chức phát hành.
 • Báo cáo Đánh giá tín nhiệm đối tác của Saigon Ratings đưa ra ý kiến bảo mật về mức độ tín nhiệm của một đối tác (Bên thứ 3 ngoài doanh nghiệp hoặc tổ chức phát hành có nghĩa vụ nợ liên quan) chưa được Xếp hạng tín nhiệm theo yêu cầu của khách hàng.
 • Báo cáo là một bản thuyết minh ngắn gọn, trình bày rõ ràng về cơ sở lý luận của dự báo tín nhiệm. Đây là tài liệu được phân tích tại thời điểm xác định và có thể được cập nhật theo yêu cầu.

Đánh giá tín nhiệm đối tác cung cấp thông tin tham khảo sau đây cho khách hàng:

 • Phân tích và báo cáo về mức tín nhiệm cụ thể không có trong dữ liệu của khách hàng.
 • Bổ sung thông tin tín nhiệm.
 • Xem xét và so sánh quá trình đánh giá tín nhiệm của khách hàng với phân tích của Saigon Ratings.

Đánh giá tín nhiệm đối tác có thể giúp khách hàng có thêm được các thông tin tham khảo:

 • Cung cấp một công cụ độc lập và khách quan mà các nhà quản lý cao cấp về tín dụng, tài chính, rủi ro và đầu tư có thể sử dụng để đánh giá và quản lý rủi ro tín dụng.
 • Cung cấp phân tích tín nhiệm của các đối tác mới và hiện có, bên đi vay, bên thuê, khách hàng, đối tác và nhà cung cấp, để giúp khách hàng phân tích được chất lượng tín nhiệm của họ.
 • Cung cấp thông tin chi tiết về ngành và công ty từ các chuyên viên phân tích của Saigon Ratings để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về rủi ro tín dụng đối tác và rủi ro tín dụng ngành.

BÁO CÁO PHÂN TÍCH

Phân tích Biến động Quỹ đầu tư

 • Báo cáo Phân tích Biến động Quỹ đầu tư là báo cáo dành cho các Quỹ đầu tư trái phiếu và các công cụ thu nhập cố định khác.
 • Báo cáo Phân tích Biến động Quỹ đầu tư cung cấp thông tin về lịch sử biến động lợi nhuận của Quỹ, đánh giá ảnh hưởng của một số rủi ro có thể định lượng được và yếu tố quản trị đến biến động lợi nhuận Quỹ đầu tư.
 • Saigon Ratings đưa ra quan điểm đánh giá về mức độ biến động lợi nhuận của Quỹ đầu tư dựa trên các tiêu chí đánh giá độc lập, khách quan.
 • Sự kết hợp của Báo cáo Xếp hạng chất lượng tín dụng của Quỹ và Phân tích sự biến động lợi nhuận quỹ nhằm cung cấp thông tin phân tích một cách độc lập, khách quan và có tính hệ thống cho các nhà đầu tư về các yếu tố rủi ro liên quan có thể có.
 • Báo cáo Phân tích Biến động Quỹ đầu tư không phải là Báo cáo Xếp hạng tín nhiệm.
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHUYÊN SÂU DOANH NGHIỆP
 • Saigon Ratings cung cấp dịch vụ Báo cáo đánh giá chuyên sâu theo yêu cầu của khách hàng và đối tác. Báo cáo cung cấp thông tin phân tích đánh giá chuyên sâu các yếu tố cơ bản về ngành (lĩnh vực) kinh tế doanh nghiệp đang hoạt động; hiệu quả hoạt động kinh doanh; công tác quản trị và quản lý điều hành; tình hình tài chính và cơ cấu tín dụng của doanh nghiệp.
 • Báo cáo đánh giá chuyên sâu cung cấp thông tin tham khảo khách quan và có tính hệ thống nhằm phục vụ cho các nhu cầu phát triển kinh doanh đa dạng của doanh nghiệp.
DỊCH VỤ DỮ LIỆU THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
 • Saigon Ratings cung cấp các loại hình Báo cáo thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và tài chính doanh nghiệp của đối tác, khách hàng (Bên thứ 3), tùy theo yêu cầu của khách hàng về nội dung và chất lượng thông tin.