KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CTCP ĐẦU TƯ CN XNK ĐÔNG DƯƠNG NĂM 2023

  • KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM (lần đầu): vnB-
  • TRIỂN VỌNG: Tiêu cực
  • THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH CHỨNG THƯ KẾT QUẢ XẾP HẠNG: 28/6/2023
  • NGÀNH: Năng lượng tái tạo
  • CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH:

Ông Nguyễn Đức Phú, MSc

Ông Bùi Văn Long, MSc

Ông Nguyễn Thành Sơn, MSc

Ông Nguyễn Quốc Minh, MSc

  • HỘI ĐỒNG XẾP HẠNG:

Ông Nguyễn Phi Long, ACCA

Ông Lê Hoàng Quân, MBA

Ông Phạm Ngọc Hoàng, CPA

  • THÔNG TIN TRƯỜNG HỢP XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương: Không có

– Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương: Không có

– Tỷ lệ sở hữu công cụ nợ khác của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương: Không có

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của người lao động Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương: Không có

Saigon Ratings cam kết về thực hiện Xếp hạng tín nhiệm một cách độc lập, khách quan.

Saigon Ratings đưa ra báo cáo Xếp hạng tín nhiệm là thông tin tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư, góp vốn đối với các công cụ nợ, công cụ tài chính do tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Công ty Cổ phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương) phát hành.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *