KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BĐS TNR HOLDINGS VIỆT NAM NĂM 2022

* KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM (lần đầu): Bảo mật thông tin

* TRIỂN VỌNG: Bảo mật thông tin

* THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH CHỨNG THƯ KẾT QUẢ XẾP HẠNG: 12/01/2023

* CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH:

Ông Võ Tấn Đức, MSc

Ông Đặng Quốc Huy, BA

Bà Đào Minh Thủy, MSc

Bà Tạ Bích Hằng, ACCA

Hoàng Thanh Sang, ACCA

* HỘI ĐỒNG XẾP HẠNG:

Ông Hồ Văn Tuyên, PhD

Ông Nguyễn Thương, CPA

Ông Nguyễn Xuân Đại, ACCA

Thông tin trường hợp xung đột lợi ích

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển BĐS TNR Holdings VN: Không có

– Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển BĐS TNR Holdings VN: Không có

– Tỷ lệ sở hữu công cụ nợ khác của Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển BĐS TNR Holdings VN: Không có

– Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của người lao động Saigon Ratings tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển BĐS TNR Holdings VN: Không có

Saigon Ratings cam kết về thực hiện Xếp hạng tín nhiệm một cách độc lập, khách quan.

Saigon Ratings đưa ra báo cáo Xếp hạng tín nhiệm là thông tin tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư, góp vốn đối với các công cụ nợ, công cụ tài chính do tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển BĐS TNR Holdings VN) phát hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *