Nợ công Việt Nam sẽ ổn định nhờ tăng trưởng kinh tế vững vàng

Tổ chức đánh giá tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s Investors Service ngày 21/8 đánh giá rằng Việt Nam nhiều khả năng sẽ duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế vững mạnh trong vài năm tới và sự tăng trưởng đó sẽ giúp ổn định tình hình nợ công của Việt Nam.

Một báo cáo của Moody’s nói tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ được hỗ trợ bởi những yếu tố như năng lực cạnh tranh gia tăng, dòng chảy thương mại mạnh mẽ, và tiêu dùng mạnh. Tuy vậy, báo cáo cũng cho rằng những rủi ro trong hệ thống ngân hàng và bất ổn mang tính chu kỳ của thị trường tài chính vẫn là những trở ngại đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

Theo báo cáo, đầu tư là lĩnh vực đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng 6% mà Việt nam đạt được trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây. Tuy nhiên, sự gia tăng năng suất lao động đang đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế, trong bối cảnh Việt Nam đi lên trong chuỗi giá trị và khu vực kinh tế tư nhân giữ vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế.

Theo dự báo của Moody’s, với năng lực cạnh tranh được cải thiện, dòng chảy thương mại lành mạnh và tiêu dùng trong nước ở mức cao, Việt Nam sẽ duy trì được tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 6,4% trong thời gian 2018-2022. Mức tăng này gần gấp đôi so với mức tăng bình quân 3,5% của các nền kinh tế được Moody’s dành cho định hạng tín nhiệm Ba3 như Việt Nam.

Bản báo cáo cảnh báo rằng cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc có thể gây bất lợi cho Việt Nam nếu thuế quan giữa hai nước được mở rộng sang các sản phẩm nằm trong chuỗi cung ứng điện thoại di động. Đây là những sản phẩm đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Thuế quan Mỹ-Trung cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực gián tiếp đến Việt Nam nếu tác động bất lợi đến những nền kinh tế mà Việt Nam có quan hệ thương mại lớn như Hàn Quốc, theo báo cáo.

Tuy vậy, Moody’s nói rằng ảnh hưởng xấu của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đến Việt Nam có thể được bù đắp phần nào thông qua việc Việt Nam có khả năng giành thị phần lớn hơn ở những mặt hàng thuộc ngưỡng thấp hơn trong chuỗi giá trị, như hàng dệt may.

Báo cáo nhấn mạnh việc tốc độ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ ở Việt Nam trước kia đã gây rủi ro cho hệ thống ngân hàng và đặt Việt Nam vào nguy cơ bị hạ điểm tín nhiệm. Hiện nay, tốc độ tăng trưởng tín dụng của Việt Nam đã giảm xuống, nhưng vẫn còn ở mức cao so với chiều sâu tài chính.

Tuy vậy, Moody’s cũng đề cập đến việc đã nâng đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) của 16 ngân hàng Việt Nam lên b2 từ b3 nhờ sự cải thiện về chất lượng tài sản, ổn định nguồn vốn và lợi nhuận hồi phục.

Theo báo cáo, ở ngưỡng 52% GDP, nợ công của Việt Nam hiện nay phù hợp với mức bình quân 50% đối với các quốc gia ở ngưỡng điểm tín nhiệm Ba. Báo cáo cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng sẽ giúp tỷ lệ nợ công của Việt Nam ổn định ở ngưỡng này.

Ngoài ra, Moody’s nói rằng cấu trúc nợ công của Việt Nam đã được cải thiện, với thời hạn nợ dài hơn và tỷ lệ nợ ngoại tệ giảm xuống, giúp Việt Nam hạn chế khả năng thương tổn trước các cú sốc tài chính.

Theo: vneconomy