PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN (HOẶC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XẾP HẠNG TÍN NHIỆM)

Saigon Ratings là tổ chức Xếp hạng tín nhiệm (Credit Rating Agency) đầu tiên của Việt Nam, được Bộ Tài chính cấp Giấy phép vào tháng 7 năm 2017 và chính thức vận hành hoạt động từ đầu năm 2018 cho đến nay.

Thực hiện chiến lược phát triển tổ chức giai đoạn 2024 – 2030; Saigon Ratings có nhu cầu mời gọi, thảo luận phỏng vấn và tuyển dụng nhân sự cấp cao: Phó Tổng Giám đốc phụ trách chuyên môn (hoặc Chủ tịch Hội đồng Xếp hạng tín nhiệm).

Mô TẢ CÔNG VIỆC

 1. Chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách chuyên môn (hoặc là Chủ tịch Hội đồng Xếp hạng tín nhiệm) được Tổng Giám đốc Saigon Ratings phân công nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát và tổ chức quản lý vận hành toàn diện các hoạt động nghiệp vụ Khối Chuyên môn và trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện công tác cá nhân cho Tổng Giám đốc.
 2. Chủ trì chịu trách nhiệm tham mưu cho Tổng Giám đốc công tác xây dựng các chương trình hành động năm; kế hoạch công tác cụ thể hàng tuần, hàng tháng của Khối Chuyên môn trình Tổng Giám đốc xem xét và phê duyệt; đồng thời trực tiếp chỉ đạo, giám sát và quản lý toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm, bao gồm việc thường xuyên thực hiện hoạt động về nghiên cứu, cập nhật thông tin, điều chỉnh và nâng cao chất lượng nền tảng chuyên môn cốt lõi Xếp hạng tín nhiệm; từng bước thực hiện kế hoạch theo định kỳ 6 tháng và hàng năm nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ chuyên môn; gắn với việc thường xuyên tổ chức các hoạt động hội thảo, hội nghị chuyên đề chuyên môn nội bộ và ở trong nước (quốc tế nếu có); thực hiện các hoạt động chuyên môn cung cấp dịch vụ cho thị trường nhằm đảm bảo yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ xuất sắc, hiệu quả công việc và tiến độ thời gian thực hiện.
 3. Tham mưu và phối hợp hiệu quả với Tổng Giám đốc triển khai hoạch định các chiến lược và kế hoạch mời gọi sự hợp tác, tuyển dụng, đào tạo huấn luyện chuyên môn nội bộ và quốc tế; đồng thời thực hiện Đề án xây dựng phát triển nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao nhằm đảm bảo yêu cầu cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển tổ chức trong từng thời kỳ cụ thể.
 4. Chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu, học hỏi và vận dụng áp dụng sáng tạo cho tổ chức về các kiến thức chuyên môn, hệ thống quy trình nghiệp vụ Xếp hạng, kinh nghiệm quản lý chuyên môn và các hoạt động cung cấp dịch vụ nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu Saigon Ratings phù hợp với các thông lệ hoạt động và chuẩn mực chất lượng dịch vụ của các CRAs thế giới và khu vực châu Á.
 5. Chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước Tổng Giám đốc về các hoạt động chỉ đạo, quản lý và giám sát trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chất lượng vận hành thực hiện hệ thống quy trình nghiệp vụ chuyên môn, và tuân thủ hệ thống Kiểm soát nội bộ của tổ chức.
 6. Thực hiện trách nhiệm dẫn dắt, động viên khích lệ và truyền cảm hứng nhằm hướng tới mục tiêu tối đa hoá động lực, chất lượng và hiệu quả làm việc, bao gồm các nhân sự quản lý của cấp Khối Chuyên môn, cấp Phòng (Ban), Trưởng, Phó nhóm chuyên môn, Chuyên viên Phân tích và thành viên Hội đồng Xếp hạng tín nhiệm, Trợ lý và Thư ký chuyên môn.
 7. Chủ trì thực hiện và phối hợp hiệu quả với Phòng Nhân sự & Pháp chế để thực hiện chức năng giám sát, đo lường KPI và đánh giá toàn diện về tính tuân thủ kỷ luật lao động, chất lượng và hiệu quả, và thành tích công việc của từng tập thể và cá nhân nhằm đảm bảo yêu cầu thực hiện tuân thủ tuyệt đối nghiêm ngặt hệ thống quy trình nghiệp vụ chuyên môn, hệ thống Kiểm soát nội bộ; đồng thời đánh giá phân loại chất lượng nhân sự và thành tích công tác, báo cáo về Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật và Tổng Giám đốc theo định kỳ 6 tháng, hàng năm để làm cơ sở tham khảo cho việc thực thi các chính sách nhân sự phù hợp.
 8. Tạo lập mối quan hệ làm việc, mời gọi, phỏng vấn và tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc tuyển dụng hoặc là hợp tác làm việc bằng các hình thức toàn thời gian hoặc bán thời gian, đối với các chuyên gia Phân tích cao cấp hoặc các thành viên Hội đồng Xếp hạng có trình độ, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác thực tiễn ở thị trường trong nước và quốc tế, phù hợp với yêu cầu và nhu cầu nhân sự chuyên môn của tổ chức trong từng thời điểm cụ thể.
 9. Phối hợp với Tổng Giám đốc thực hiện các chương trình hoạt động thường niên của Hiệp hội ACRAA hoặc đột xuất và các hoạt động hợp tác đối ngoại, hợp tác đối tác trong các trường hợp có yêu cầu.
 10. Tham mưu giúp cho Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch đào tạo, huấn luyện, trao quyền thử thách, đánh giá chất lượng, năng lực tiềm năng quản lý; đi đôi với việc thực hiện quy hoạch bổ nhiệm nhân sự quản lý Khối Chuyên môn, Phòng (Ban) và các Trưởng nhóm, Phó trưởng nhóm chuyên môn hoặc các chuyên gia đầu ngành của tổ chức.
 11. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm thực hiện nhiệm vụ về việc nghiên cứu, đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở thị trường trong nước và báo cáo đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh chất lượng chuyên môn của tổ chức cho Tổng Giám đốc.
 12. Hợp tác với các thành viên trong Ban Giám đốc xây dựng các chiến lược, sách lược, chương trình hành động và kế hoạch phát triển kinh doanh trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để nâng cao năng lực, vị thế cạnh tranh và phát triển tổ chức bền vững.

YÊU CẦU

 • Ứng viên cần phải đảm bảo yêu cầu về các điều kiện và tiêu chuẩn cơ bản sau đây:
 1. Trình độ chuyên môn trên Đại học đối với các ngành kinh tế, tài chính và có thời gian từ 7 – 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính và ít nhất 5 năm điều hành quản lý cấp trung hoặc cấp cao ở các doanh nghiệp và tổ chức tài chính lớn, có uy tín trong nước hoặc quốc tế. Ưu tiên nhân sự có các chứng chỉ chuyên môn quốc tế ACCA, CPA, CFA…. và có kinh nghiệm công tác quản lý cấp trung hoặc cấp cao ở các CRAs quốc tế và khu vực Châu Á.
 2. Nhân sự cần phải có kiến thức và kinh nghiệm sâu về hoạt động chiến lược, quản trị, quản lý vận hành tổ chức và tư vấn cấp cao và đã có kinh nghiệm làm việc trải nghiệm với môi trường khởi nghiệp.
 3. Phương thức làm việc có thể thông qua hình thức hợp tác làm việc toàn thời gian hoặc là tuyển dụng làm việc bán thời gian.
 4. Nhân sự có kỹ năng lãnh đạo xuất sắc, chính kiến mạnh mẽ và chính trực cá nhân; đồng thời khả năng giao tiếp ứng xử xuất sắc, với các khả năng tạo lập và xây dựng mối quan hệ hợp tác hiệu quả bền chặt với các bên có liên quan trong nội bộ tổ chức và trên thị trường trong nước, quốc tế ở mọi cấp độ.
 5. Thông thạo kỹ năng ngoại ngữ tiếng Anh, có kiến thức hiểu biết về phần mềm tin học, công nghệ và khả năng áp dụng tin học, công nghệ vào công việc chuyên môn.

quyền lợi và chế độ phúc lợi cá nhân

 1. Nhân sự chuyên trách chuyên môn giỏi; có nhiều tâm huyết và trách nhiệm với công việc; đồng thời hoàn thành xuất sắc công việc được giao; sẽ được Tổng Giám đốc xem xét, đánh giá và tái bổ nhiệm, theo định kỳ công tác quản lý hàng năm phù hợp với các quy định của chính sách nhân sự tổ chức.
 2. Nhân sự được làm việc trong một môi trường nhân văn và nền văn hoá thu hút nhân tài, với chính sách tri ân đãi ngộ đặc biệt dành cho nhân viên về chế độ tiền lương, thưởng (hàng quý, cuối năm) có tính cạnh tranh cao trên thị trường; chính sách chăm sóc y tế đặc biệt chất lượng cao; chế độ nghỉ dưỡng du lịch hàng năm và các quyền lợi về chính sách ISOP vượt trội dành cho nhân sự.
 3. Nhân sự có cơ hội được trực tiếp tham gia đầy đủ các khóa đào tạo nghiệp vụ quốc tế, hướng dẫn và huấn luyện từng bước nâng cao kiến thức chuyên môn, và được trải nghiệm thực tế các hoạt động chuyên môn chuyên sâu; đồng thời trực tiếp làm việc, nhận được sự tư vấn và hỗ trợ hiệu quả của các chuyên gia quốc tế có uy tín, nhiều kinh nghiệm.
 4. Ban Lãnh đạo Saigon Ratings khuyến khích, kỳ vọng và mong đợi các Ứng viên tài năng ứng tuyển làm việc thành công; đồng thời gắn bó đồng hành hợp tác lâu dài để có thể trở thành thành viên Hội đồng Quản trị của tổ chức.

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

Nhân sự làm việc tại Văn phòng Hội sở tại Tp. Hồ Chí Minh.

APPY FORM  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *