SAIGON RATINGS VÀ ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM (BUH) KÝ HỢP TÁC TOÀN DIỆN (MOU)

Le1bb84 Kc39d Ke1babet E1536140591275

Ngày 04/09/2018, Trường Đại học Ngân hàng Tp HCM (BUH) và Tổ chức Saigon Ratings (SGR) đã tổ chức lễ ký kết đối tác hợp tác toàn diện.
Hai bên BUH và SGR hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành; tư vấn chính sách cho Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan lĩnh vực Xếp hạng tín nhiệm; Đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm và Trường Đại học quốc tế.

Hàng năm, Tổ chức SGR trao học bổng, đón nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.