Saigon Ratings sẵn sàng cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm trong nước

Saigon Ratings đã sẵn sàng các nguồn lực quan trọng, để cung cấp các dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm cho thị trường trong nước, đảm bảo yêu cầu phù hợp với thông lệ hoạt động và chuẩn mực chất lượng chuyên môn của các tổ chức CRA thế giới.

 

Saigon Ratings đã có quá trình gần 12 năm tổ chức nghiên cứu, học hỏi kiến thức chuyên môn chuyên sâu, mô hình kinh doanh và kinh nghiệm thực tiễn vận hành quản lý phát triển bền vững từ một số tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập (CRA) thế giới. Đồng thời đã kiên trì đầu tư, xây dựng phát triển toàn diện các nguồn lực quan trọng của tổ chức CRA, để chờ đón cơ hội phát triển thị trường trong trung và dài hạn.

 

Saigon Ratings tự hào là tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập tiên phong tại thị trường tài chính Việt Nam, được Bộ Tài chính cấp Giấy phép hoạt động đầu tiên vào tháng 7 năm 2017. Trở thành tổ chức CRA nội địa đầu tiên của Việt Nam, năm 2018 đã thực hiện cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm, cho một vài doanh nghiệp FDI trên thị trường; góp phần nhỏ bé trong việc thúc đẩy phát triển thị trường tài chính Việt Nam.

 

Đến nay, Saigon Ratings đã sẵn sàng các nguồn lực quan trọng, để cung cấp các dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm cho thị trường trong nước, đảm bảo yêu cầu phù hợp với thông lệ hoạt động và chuẩn mực chất lượng chuyên môn của các tổ chức CRA thế giới.

 

Saigon Ratings kiến tạo nền văn hoá thu hút nhân tài, môi trường làm việc nhân văn và trở thành một tổ chức CRA cầu thị học hỏi, tiến bộ và sáng tạo không ngừng. Ban Lãnh đạo kiên trì và nhất quán thực hiện triết lý chân thành chia sẻ khó khăn, thách thức và chia sẻ thành công với tất cả các thành viên của tổ chức. Đồng thời, thực hiện chính sách trân trọng mời gọi các nhân sĩ, trí thức người Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc trên toàn cầu có trình độ, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp, tham gia đội ngũ nhân sự quản lý các cấp và chuyên môn, để cùng nhau phấn đấu thực hiện thành công Sứ Mệnh và Tầm nhìn của tổ chức. Đến nay, đội ngũ nhân sự quản lý và chuyên môn tài năng hiện có gần 50 người. Tuyệt đại đa số nhân sự có trình độ là Tiến sĩ, Thạc sỹ và/hoặc có các chứng chỉ quốc tế ACCA, CFA, CPA…

 

Trên cơ sở hợp tác chiến lược đạo tạo lâu dài, Saigon Ratings và Fitch Learning đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức khoá đào tạo nghiệp vụ Xếp hạng tín nhiệm quốc tế, bắt đầu từ tháng 5 năm 2022, cho đội ngũ nhân sự chuyên môn Saigon Ratings. Chương trình đào tạo của khoá học đầu tiên, có thời gian học kéo dài hơn một năm. Trong quá trình giảng dạy, Fitch Learning sẽ tổ chức các bài thi kiểm tra kiến thức thu hoạch của các học viên và cấp chứng chỉ chuyên môn, cho các học viên đạt yêu cầu kết quả học tập. Sau đó, hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức các khoá đào tạo thứ hai năm 2023 và khoá học thứ ba năm 2024.

 

Trong thời gian hơn 4 năm vận hành hoạt động, đội ngũ nhân sự đã được đào tạo, huấn luyện chuyên môn nội bộ liên tục; đồng thời đi đôi việc thực hành thực tế quy trình đánh giá Xếp hạng cho hơn 200 trường hợp nghiên cứu điển hình, bao gồm các loại hình doanh nghiệp, tổ chức tài chính và trái phiếu.

 

 

Hiện nay, Saigon Ratings đã và đang thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ đánh giá Xếp hạng lần đầu và Giám sát cập nhật hàng năm cho 10 khách hàng doanh nghiệp, tổ chức tài chính trong nước và FDI. Trong thời gian tới, dự kiến Saigon Ratings tiếp tục công bố thông tin về kết quả đánh giá Xếp hạng tín nhiệm cho khoảng 10 – 15 tổ chức phát hành trên thị trường.

 

Saigon Ratings đã đệ trình hồ sơ lên Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) thẩm định tài trợ chương trình hỗ trợ kỹ thuật tài khoá năm 2022. Đây là các Chương trình tài trợ quốc tế bắt đầu từ năm 2021, hết sức quan trọng và ý nghĩa dành cho các tổ chức CRA Việt Nam, trong giai đoạn đầu sơ khai phát triển.

 

Ban Lãnh đạo hết sức chú trọng đàm phán hợp tác đối tác chiến lược, với một số đối tác tiềm năng trong nước và quốc tế. Hiện nay, Saigon Ratings đang trong quá trình đàm phán với một đối tác tổ chức dữ liệu lớn và có uy tín hàng đầu của thế giới nhằm phục vụ nhu cầu cung cấp nguồn thông tin dữ liệu lớn, cho thị trường tài chính Việt Nam trong thời gian tới.

 

Saigon Ratings đã và đang trong quá trình đàm phán, thảo luận và ký các thoả thuận đối tác chiến lược, với một số Trường Đại học khối kinh tế lớn, có uy tín trong nước nhằm hợp tác trong việc nghiên cứu, giảng dạy kiến thức chuyên môn Xếp hạng tín nhiệm, trao đổi đội ngũ giảng viên và chuyên gia; đồng thời thực hiện kế hoạch hàng năm tuyển chọn các Sinh viên đạt thành tích học tập giỏi, xuất sắc nhằm từng bước phát triển toàn diện về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao, của tổ chức trong thời gian tới.

 

Ánh Dương

Theo Nhịp sống kinh tế