Việt Nam sẽ áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Ngày 28/5/2018, Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) của một số quốc gia và định hướng của Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Vũ Đức Chính – Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) cho biết, hiện chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được đánh giá là bước tiến lớn trong sự nghiệp cải cách kế toán, góp phần nâng cao tính minh bạch, trung thực của báo cáo tài chính. Tuy nhiên, sau 10 năm áp dụng đã trở nên lạc hậu, thiếu nhiều chuẩn mực so với mặt bằng chung của thế giới. VAS chỉ hướng đến việc ghi nhận tài sản và nợ phải trả theo giá gốc nên báo cáo tài chính chưa phản ánh đúng và đầy đủ tình hình tài chính của DN tại thời điểm báo cáo.

Trong khi đó phạm vi áp dụng của một số chuẩn mực lại chưa phù hợp với bản chất của một số loại tài sản nên chưa được điều chỉnh, phản ánh đúng bản chất, đặc điểm và giá trị.

Theo Chiến lược đến năm 2020, kế toán kiểm toán của Việt Nam sẽ tiệm cận thông lệ quốc tế. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra cho Bộ Tài chính là xây dựng lại hệ thống báo cáo tài chính Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế và một hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Đánh giá về tầm quan trọng của việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, ông Vũ Đức Chính đánh giá, khi áp dụng theo chuẩn mực quốc tế, nghĩa là hệ thống kế toán, kiểm toán của các doanh nghiệp ở Việt Nam và thế giới sẽ có một  “ngôn ngữ” chung. Hơn nữa các thông tin trong các báo cáo tài chính sẽ trung thực hơn, phù hợp hơn, tạo điều kiện cho người điều hành quản trị DN ra các quyết định. Mặt khác, hiện một số DN Việt Nam đã tham gia thị trường vốn quốc tế, nếu báo cáo tài chính được làm theo chuẩn mực quốc tế, thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ yên tâm hơn về các thông tin được công bố trong đó.

Nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã triển khai xây dựng đề án áp dụng VFRS và cập nhật VAS theo định hướng IFRS tại Việt Nam. Theo đó, đề án áp dụng xây dựng phương án, lộ trình, cách thức áp dụng VAS và VFRS đối với từng nhóm đối tượng cụ thể tại Việt Nam.

Đồng thời, xây dựng hệ thống chuẩn mực VFRS phù hợp với quốc tế; Cập nhật hệ thống chuẩn mực VAS hiện hành và ban hành mới một số chuẩn mực mới.

Đối tượng bắt buộc phải tham gia VFRS bao gồm các công ty niêm yết, các DN chưa niêm yết nhưng có lợi ích cho công chúng quy mô lớn như ngân hàng, công ty bảo hiểm, chứng khoán, các tổ chức tài chính và DNNN. Trong khi đối tượng tự nguyện là tất cả các DN khác. Báo cáo tài chính Việt Nam được áp dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính của DN độc lập, báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ.

Ngược lại, đối tượng của VAS là các DN không thuộc đối tượng bắt buộc hoặc tự nguyện áp dụng VFRS. VAS dược áp dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính DN độc lập, tài chính riêng và hợp nhất công ty mẹ.

Dự kiến, VAS được áp dụng muộn nhất cho báo cáo tài chính từ 1/1/2027. Trong khi VFRS sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2025. Căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ Tài chính sẽ quy định thời điểm bắt buộc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính cho từng đối tượng cụ thể.

 

PV – Tapchitaichinh