NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB) TÀI TRỢ CHO SAIGON RATINGS

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã chấp thuận tài trợ Dự án KSTA 6734 – VIE: Hợp tác Công – Tư, Phát triển khu vực tư nhân, và Cải cách doanh nghiệp nhà nước cho Công ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Ratings (Saigon Ratings) nhằm thúc đẩy phát triển thị trường Xếp hạng tín nhiệm trong nước.

Xem thêm nội dung: SAIGON RATINGS TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ TỪ ADB CHO KHÁCH HÀNG.