HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH SAIGON RATINGS 2023

Opening Ceremony 2023

Ngày 12 tháng 7 năm 2023, Saigon Ratings đã tổ chức lễ bế giảng Khóa đào tạo chuyên viên phân tích Saigon Ratings cho 20 học viên khóa 1 (2022) và khai giảng khóa học thứ 2 năm 2023 với khoảng 40 học viên cho đội ngũ Chuyên viên Phân tích. Khóa đào tạo được thực hiện bởi Fitch Learning trong năm 2023 nằm trong chương trình xây dựng năng lực cho các tổ chức xếp hạng tín nhiệm trong nước do chính phủ Úc tài trợ thông qua Ngân hàng phát triển Châu Á.