SAIGON RATINGS: ĐỐI TÁC TIN CẬY TRONG VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

Sgr Doi Tac Tin Cay Xhtn

Saigon Ratings: Đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm.

Saigon Ratings tự hào là tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập tiên phong tại thị trường tài chính Việt Nam, được Bộ Tài chính cấp Giấy phép hoạt động vào tháng 7 năm 2017 và là tổ chức CRA nội địa đầu tiên của Việt Nam tham gia Hiệp hội các tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Châu Á (ACRAA), trở thành thành viên thứ 27 của Hiệp hội.

Sau gần 5 năm quản lý vận hành hoạt động, Saigon Ratings đã thực hiện đánh giá Xếp hạng tín nhiệm thành công cho gần 300 trường hợp nghiên cứu điển hình là các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và trái phiếu của các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Trong đó, có hơn 25 trường hợp đã được đánh giá Xếp hạng tín nhiệm (hình thức bảo mật và công bố thông tin), theo các hợp đồng Saigon Ratings ký kết thực hiện cung cấp dịch Xếp hạng tín nhiệm cho các đối tượng khách hàng trên thị trường.

Trong năm 2022, Saigon Ratings đã hợp tác với đối tác đào tạo chiến lược dài hạn với Fitch Learning tổ chức đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho 20 học viên là Chuyên viên Phân tích Saigon Ratings và cấp chứng chỉ cho các học viên đạt yêu cầu kết quả học tập. Năm 2023, bằng nguồn kinh phí tài trợ từ dự án phát triển nguồn nhân lực của ADB, Saigon Ratings và Fitch Learning tiếp tục hợp tác thực hiện kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo kiến thức nâng cao cho các học viên khóa 1 và đào tạo nghiệp vụ cơ bản khóa 2 cho khoảng 40 học viên Chuyên viên Phân tích, được khai giảng vào ngày 12/7/2023.

Theo quy định hiện hành, việc áp dụng Xếp hạng tín nhiệm sẽ là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp trong một số trường hợp dựa trên quy mô hoạt động và tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành.

Đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng

Theo quy định của pháp luật hiện hành, yêu cầu tổ chức phát hành phải thực hiện Xếp hạng tín nhiệm trong các trường hợp sau đây:

  1. Tổng giá trị trái phiếu phát hành mỗi 12 tháng lớn hơn 500 tỷ đồng và lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu.
  2. Tổng dư nợ trái phiếu lớn hơn 100% vốn chủ sở hữu.

Đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ

Thực hiện Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2023 hoãn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; sẽ có hiệu lực quy định bắt buộc Xếp hạng tín nhiệm, trong 1 số trường hợp đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu, từ thời điểm ngày 01/01/2024; được áp dụng các điều kiện theo Điều 19 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Từ nay đến thời điểm trên, Saigon Ratings với vai trò tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực Xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam, tự hào đáp ứng đầy đủ các điều kiện và nguồn lực quan trọng để cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm theo chuẩn mực và chất lượng chuyên môn của các tổ chức CRA thế giới.

Đối với các doanh nghiệp thuộc diện bắt buộc Xếp hạng tín nhiệm, Saigon Ratings sẵn sàng hỗ trợ hướng dẫn về các thủ tục hồ sơ, thời gian thực hiện quy trình nghiệp vụ và thực hiện đàm phán ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm, để doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định thời điểm thực hiện đánh giá Xếp hạng tín nhiệm phù hợp. Chúng tôi cam kết đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ thực hiện Xếp hạng; đồng thời bảo mật tuyệt đối thông tin dữ liệu khách hàng cung cấp và chỉ phục vụ cho mục đích duy nhất là đánh giá Xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành và/hoặc công cụ nợ trên thị trường.

Vui lòng liên hệ trực tiếp với (Bà) Nguyễn Thị Xuân Nhung – Giám đốc Phát triển Kinh doanh qua địa chỉ email: kinhdoanh01@saigonratings.com

Số điện thoại: +84 (0) 919 714 928.