Hội thảo World Bank 2022 “Mở khóa tiềm năng thị trường Vốn Việt Nam”

Hội Thảo Wb 1
Đại diện Saigon Ratings và Mr. Ketut Ariadi Kusuma – Chuyên gia cao cấp lĩnh vực tài chính, Điều phối viên Chương trình Tài chính, Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam.

Hội thảo do Ngân hàng Thế giới – World Bank Group tổ chức tại TP HCM, ngày 31/11/2022 với sự tham gia của cùa Ban lãnh đạo của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (SSC), Công ty Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSC), Công ty quản lý quỹ Vina Capital, Ngân hàng HSBC, Ngân hàng Citibank, và Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm đầu tiên tại Việt Nam – Saigon Ratings, cũng như một số tổ chức lớn khác.

Nội dung chính của hội thảo:

  • Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trên thế giới, và đang phát triển để trở thành một đất nước có thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt được mục tiêu đó, Việt Nam cần có một hệ thống tài chính toàn diện, linh hoạt và hiện đại.
  • Ba yếu tố trung gian đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của thị trường vốn: Ngân Hàng – Công ty Chứng Khoán – Tổ chức Xếp hạng Tín nhiệm.

Hội Thảo Wb