GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH KHU VỰC MIỀN BẮC

Tổ chức Saigon Ratings tuyển dụng nhân sự quản lý kinh doanh cấp cao.

Giám đốc Phát triển Kinh doanh khu vực Miền Bắc phụ trách phát triển kinh doanh, đối ngoại và truyền thông thực hiện các quyền hạn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền thẩm quyền quyết định.

MÔ TẢ

 • Nhân sự được tuyển dụng, bổ nhiệm và thực hiện nhiệm vụ là thành viên của khối kinh doanh của tổ chức, với chức danh là Giám đốc Phát triển Kinh doanh khu vực miền Bắc. Nhân sự trực tiếp làm việc báo cáo công việc cho Tổng Giám đốc; đồng thời thực thi nhiệm vụ theo quy định về chức năng, trách nhiệm và quyền hạn được Ban Giám đốc phê duyệt.
 • Nhân sự có trách nhiệm cùng với các thành viên cấp cao khác trong Khối Kinh doanh, tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ về nghiên cứu, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược, sách lược và kế hoạch phát triển kinh doanh toàn diện của tổ chức trong dài hạn, trung hạn và hàng năm.
 • Chịu trách nhiệm toàn diện và trực tiếp trước Ban Giám đốc về hiệu quả, chất lượng công việc và kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh doanh hàng tháng, hàng quý và hàng năm trong phạm vi công việc được giao trách nhiệm.
 • Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các thành viên Khối Kinh doanh, trong việc thường xuyên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá, nhận định và dự báo về mọi diễn biến biến động của thị trường; đồng thời gắn với việc nghiên cứu hiểu biết sâu sắc về hoạt động của các đối thủ cạnh tranh tiềm năng trên thị trường trong nước, để kịp thời đưa ra các đề xuất về giải pháp cạnh tranh khả thi thúc đẩy phát triển kinh doanh theo định kỳ hàng tháng, hàng quý trong phạm vi nhiệm vụ được Ban Giám đốc phân công tại khu vực miền Bắc.
 • Định kỳ hàng quý thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát, đo lường đánh giá về khả năng, năng lực và vị thế cạnh tranh của tổ chức Saigon Ratings trên thị trường, giá phí và chất lượng dịch vụ cung cấp và sự tín nhiệm tin dùng sử dụng dịch vụ của các khách hàng, để tham mưu kịp thời cho Ban Giám đốc về kế hoạch không ngừng nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 • Tạo lập, kết nối, duy trì và không ngừng mở rộng phát triển về thị trường, hệ thống đối tác kinh doanh và mạng lưới khách hàng tiềm năng khu vực miền Bắc. Thực hiện các hoạt động tư vấn cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm cho các đối tượng khách hàng tiềm năng trên thị trường đảm bảo yêu cầu về chất lượng, hiệu quả và thường xuyên nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh doanh.
 • Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh doanh, bao gồm doanh thu, hệ thống đối tác kinh doanh và mạng lưới khách hàng của khu vực thị trường miền Bắc theo kế hoạch hàng tháng, hàng quý được Ban Giám đốc giao nhiệm vụ.
 • Thực hiện trách nhiệm tuân thủ tuyệt đối về hệ thống kiểm soát nội bộ, nền văn hoá tổ chức và các chính sách, quy định và quy chế quản lý của tổ chức.

YÊU CẦU

 • Ứng viên phải có trình độ Cử nhân thuộc các ngành Kinh tế trở lên và có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 5 năm, của các vị trí công tác tương đương ở các tập đoàn, công ty hoặc các tổ chức tài chính lớn, có uy tín trong và ngoài nước.
 • Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh tốt. Có khả năng tốt và kinh nghiệm về các hoạt động giao tiếp thuyết trình bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Ứng viên phải có có khả năng nghiên cứu, học hỏi nắm bắt nhanh để có thể có hiểu biết sâu sắc về hoạt động Xếp hạng tín nhiệm, có nền tảng kiến thức tin học và có kỹ năng tốt về ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động marketing truyền thông thương hiệu.
 • Ứng viên phải có khả năng và kinh nghiệm thực tiễn trong các hoạt động kết nối, tiếp xúc giao tiếp, thuyết trình và tư vấn khách hàng; đồng thời có sự hiểu biết kiến thức pháp luật và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng.
 • Ứng viên phù hợp với nền văn hoá tổ chức và có nguyện vọng gắn bó, đồng hành làm việc lâu dài ổn định ở tổ chức; gắn với cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cá nhân.

CHỀ ĐỘ PHÚC LỢI VÀ CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG

 • Nhân sự được hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động và chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
 • Nhân sự được làm việc trong môi trường nhân văn, nền văn hoá thu hút nhân tài và thường xuyên được đánh giá, ghi nhận thành tích cá nhân theo định kỳ để làm cơ sở cho việc thụ hưởng các chính sách khen thưởng, tri ân đãi ngộ về tiền lương, thưởng hàng quý, cuối năm; đồng thời được nhận các chính sách bảo hiểm chăm sóc y tế đặc biệt chất lượng cao, chế độ nghỉ dưỡng du lịch hàng năm và các chính sách khác có tính cạnh tranh trên thị trường.
 • Chính sách quản lý nhân sự kinh doanh của tổ chức là luôn khuyến khích người lao động không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, thành tích cá nhân, thành tích tập thể; gắn với việc gia tăng nguồn thu nhập từ các chế độ tiền lương và chế độ khen thưởng thoả đáng.
 • Ban Lãnh đạo Saigon Ratings khuyến khích, kỳ vọng và mong đợi các ứng viên tài năng ứng tuyển thành công; đồng thời gắn bó đồng hành hợp tác làm việc lâu dài để có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cá nhân trong tổ chức.

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

Nhân sự làm việc tại Văn phòng đại diện tại Tp. Hà Nội.

APPY FORM  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *