SAIGON RATINGS VÀ CHINA CHENGXIN INTERNATIONAL (CCXI) KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Vào ngày 23 tháng 4 năm 2024, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Saigon Ratings và CCXI tổ chức Xếp hạng tín nhiệm lớn nhất tại Trung Quốc (được thành lập, hoạt động từ năm 1992 và có 30% vốn cổ phần của tổ chức Xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đối tác chiến lược.

Saigon Ratings và CCXI cam kết cùng nhau thực hiện hợp tác đối tác chiến lược góp phần thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam. Theo đó, hai bên sẽ trao đổi kinh nghiệm về công tác quản trị, quản lý vận hành và phát triển bền vững tổ chức Xếp hạng tín nhiệm ở Việt Nam và Trung Quốc. Trao đổi công nghệ, hợp tác chuyên môn sâu rộng đối với việc đánh giá Xếp hạng tín nhiệm tổ chức tài chính, doanh nghiệp và các công cụ nợ trên thị trường. Hợp tác nghiên cứu, mở rộng hoạt động tài chính tại thị trường Việt Nam và Trung Quốc. Đồng thời, Saigon Ratings và CCXI hợp tác phối hợp cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực tài chính xanh và đánh giá ESG cho các nhà đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư quốc tế và nhà đầu tư FDI Trung Quốc tại thị trường Việt Nam.

Sgr Ccxi 1
Saigon Ratings và China Chengxin International (CCXI) ký biên bản ghi nhớ hợp tác đối tác chiến lược.

Trong chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh, Ông Yan Yan, Chủ tịch China Chengxin International, và đoàn công tác đã gặp gỡ, thảo luận với Ban Lãnh đạo và đội ngũ nhân sự chuyên môn của Saigon Ratings. Ông Yan Yan cho biết, dựa trên tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế và thị trường trái phiếu của Việt Nam, cũng như các mối quan hệ song phương và trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam, với sự đẩy mạnh hợp tác trên một phạm vi lớn sẽ làm nền tảng thúc đẩy việc hợp tác giữa hai bên.

Ông Phùng Xuân Minh, Chủ tịch Saigon Ratings cho biết thị trường trái phiếu của Việt Nam còn nhiều tiềm năng tăng trưởng. Đồng thời, dựa trên mục tiêu phát thải bằng “0” – Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam, các dịch vụ liên quan đến tài chính xanh và đánh giá ESG của Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn. Cả hai bên thể hiện sự tích cực trong việc hợp tác đa cấp độ về các lĩnh vực như đánh giá Xếp hạng tín nhiệm cho tổ chức phát hành và trái phiếu, chứng nhận trái phiếu xanh và đánh giá ESG; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và đào tạo nâng cao trình độ cho các Nhà phân tích. Trước đó, hai bên đã có các cuộc trao đổi về lịch sử phát triển của thị trường trái phiếu Trung Quốc và Việt Nam, triển vọng phát triển của thị trường tài chính, môi trường quản lý, hoạt động của các tổ chức Xếp hạng tín nhiệm và các vấn đề khác.

Sgr Ccxi 2
Đoàn lãnh đạo cấp cao của CCXI đã làm việc, thảo luận với Ban Lãnh đạo và quản lý chuyên môn của Saigon Ratings.

Trong những năm gần đây, CCXI tiếp tục đẩy mạnh việc hợp tác ở Đông Nam Á, và có các cuộc trao đổi với Hiệp hội Xếp hạng tín nhiệm châu Á (ACRAA), và mở rộng hoạt động hợp tác đánh giá ở khu vực Đông Nam Á. Vào ngày 1 tháng 12 năm 2023, CCXI đã tham dự Hội nghị Thường niên 2023 của ACRAA tại Bangkok, Thái Lan và trong cuộc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2025, ông Yan Yan đã được tái bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị của ACRAA. Đồng thời, CCXI đã có các buổi làm việc sâu sắc với các tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và các quốc gia khác; đồng thời CCXI cũng tích cực đẩy mạnh hợp tác song phương liên quan đến các vấn đề về đánh giá tài chính xanh, trao đổi công nghệ đánh giá và nghiên cứu phát triển thị trường, v.v., để hỗ trợ các doanh nghiệp FDI Trung Quốc trong hoạt động đầu tư, tài chính và đánh giá rủi ro tín dụng tại thị trường Đông Nam Á.