SAIGON RATINGS KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ VỚI MARC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2024 – Công ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Ratings (Saigon Ratings) vui mừng thông báo về việc ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) với Tập đoàn xếp hạng Malaysia Berhad (MARC). Mối quan hệ đối tác chiến lược này nhằm mục đích thúc đẩy sự hợp tác cùng có lợi giữa Saigon Ratings và công ty thành viên của MARC, MARC Ratings Berhad, thúc đẩy lợi ích chung và tăng cường hoạt động Xếp hạng tín nhiệm trong khu vực.

 

Xem thêm bài viết về việc ký kết Biên bản Ghi nhớ giữa Saigon Ratings & MARC trên The Edge Malaysia.